vogels

Een eend vliegt over water langs een randje ijs waar nog meer eenden zitten te rusten.

Wadden winter

De stilte van een ijskoude ochtend wanneer watervogels enerzijds proberen energie te sparen door te rusten en anderzijds een wak in het ijs openhouden door te blijven trappelen.

Een groep kluten (witte vogels met zwarte omhoogwippende snavel, zwarte vleugelpunten en blauwe poten) vliegt op uit ondiep water. De meeste vliegen al, enkelen staan nog tot de buik in het water.

Kluten op het wad

Wanneer het water opkomt en het te diep wordt om nog op klutenmanier te vissen vliegt de hele groep op, naar een ondieper stukje waddenzee.

blauwborst in het riet

Zingende blauwborst in de Banck’s polder

Zelf was ik er zomaar aan voorbij gelopen maar gelukkig hield Folkert me staande. Er zat een mannetje blauwborst uitbundig te zingen op de rietstengels in de Banck’s polder van Schiermonnikoog. Af en toe dook hij naar beneden de begroeiing in en ook in de sloot, op zoek naar insekten, wormen, larven en slakjes.
 
Verder lezen >>

silhouetten van vier vliegende lepelaars

Lepelaars terug op de Westerplas

Op vrijdag 25 februari zag ik voor het eerst weer enkele lepelaars op de Westerplas, op dezelfde plaats waar vorig jaar een grote broedkolonie zat. Waarschijnlijk beginnen ze weldra met het bouwen van een nest en zien we de komende weken steeds meer lepelaars druk heen en weer vliegen over de plas met nestmateriaal.
 
Verder lezen >>

Winkelwagen
Scroll naar boven
Bel ons