Schiermonnikoger almanak

De buitenkalender voor Schiermonnikoog

Voor iedere dag van het jaar de eb- en vloedtijden, spring- en doodtij, opkomst- en ondergang van zon en maan, bijzondere natuurfenomenen, feestdagen, schoolvakanties, lokale evenementen en dat allemaal in één oogopslag!
Geïllustreerd met foto’s van de natuur op het eiland en een snuifje eilander taal.

Editie 2020 is vanaf oktober te koop op de Winterfair, bij de V.V.V. , op de veerboot en via het bestelformulier op deze website.

voorpagina Schiermonnikoger Almanak 2019

Wist je dat er een verschil zit tussen het tijdstip van de getijden aan de wadkant van Schiermonnikoog en die van de Noordzeekant? Dit heeft onder andere te maken met de lokale geografie zoals waterdiepte, aanwezigheid en vorm van landmassa’s en de afstand dat het water vanuit de Noordzee moet afleggen. In de Schiermonnikoger almanak zijn de getijden berekend voor de Veerdam. Wie de getijdentabel wil gebruiken op het Noordzeestrand moet van de vermelde tijdstippen circa 45 minuten aftrekken.

Oudere edities:

voorpagina Schiermonnikoger Almanak 2019 

voorpagina Schiermonnikoger Almanak 2018