Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je een overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan: De Witte Haas, FH Gasaustraat 18, 9166 RB Schiermonnikoog
    retours@dewittehaas.nl

     

  • Ik/Wij* deel/delen* hierbij mee, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Winkelwagen
Scroll naar boven
Scroll naar top

Doe een voorstel!

Doe een voorstel!

Doe een voorstel!

Doe een voorstel!

Bel ons