Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je een overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan: De Witte Haas, FH Gasaustraat 18, 9166 RB Schiermonnikoog
    retours@dewittehaas.nl

     

  • Ik/Wij* deel/delen* hierbij mee, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Winkelwagen
Scroll naar boven
Bel ons